Szolgáltatás kiterjesztése mikrotérségre 8 település bevonásával

Helyzetkép

Teklafalu településen a Biztos Kezdet Gyerekház 2010. április 1-én indult pályázati támogatással a kisgyermekes családok megsegítésére, a szülői szerep megerősítésére, a gyermeki képességek kibontakoztatására. A falu népessége akkor 343 fő volt. Az évek során a népesség csökkenésével (290 fő) és a rendszeresen járó gyerekek óvodába kerülésével csökkent a ház látogatottsága. A kötelező óvodáztatással még inkább veszélyben éreztük a ház fennmaradását. Egy havi teamen fogalmazódott meg bennünk az ősz folyamán, hogy valamit tennünk kell, további családok bevonására van szükség. A mikrotérségünk 9 hátrányos helyzetű kistelepülésből áll, nagyrészt hátrányos helyzetű családokkal. Azt tapasztaltuk, hogy a családok nem ismerik a gyerekházat, gyakran még a létezéséről se tudnak.

Célcsoport

Mikrotérségünk 9 faluból áll. Egy település januárban csatlakozott, 23 km távolságra van a gyerekháztól. Ők jelezték, hogy tetszik nekik a kezdeményezés, de sajnos nem tudnak részt venni.
Települések neve és népessége a KSH 2014.01.01. adatok alapján, 0-3 éves gyerekek száma, távolsága Teklafalutól:
Teklafalu 290 fő 0-3 éves gyerek száma:13 fő
Kétújfalu 703 fő 0-3 éves gyerek száma:15 fő, távolság: 2 km
Endrőc 360 fő 0-3 éves gyerek száma: 6 fő, távolság: 5 km
Szörény 70 fő 0-3 éves gyerek száma:1 fő, távolság: 5 km
Zádor 318 fő 0-3 éves gyerek száma: 13 fő, távolság: 7 km
Bürüs 71 fő 0-3 éves gyerek száma:3 fő, távolság: 7 km
Várad 115 fő 0-3 éves gyerek száma:3 fő, távolság: 5 km
Gyöngyösmelléken jól működő közösségi ház van, ahol a 0-3 éves korosztályt nevelő családok számára rendszeresen igénybe vehető BK. Távolság: 5 km

Cél

Az a célunk, hogy a mikrotérségben élő családoknak lehetőséget biztosítsunk arra, hogy gyermekeikkel bekapcsolódjanak a gyerekház életébe, ezzel segítve gyermekük fejlődését, közösségbe való beilleszkedését és célunk még a szülői kompetenciák megerősítése, ezzel segítve a szülő-gyermek kapcsolatot.

Tevékenység

2014. októberében fogalmazódott meg bennünk, hogy a térségben élő családok behordását szeretnénk megvalósítani. A település védőnőjétől kértünk segítséget, hogy falvanként gyűjtse össze a 0-3 éves gyerekeket. Ez a lista meglepetés volt, hiszen nem gondoltuk, hogy ennyi gyermek érintett. (54 gyermek+ Gyöngyösmellék) Kiemelném, hogy a települések mindössze 2 és 7 km közötti távolságban vannak!
Első lépésnek egy kibővített team megszervezését láttuk a legfontosabbnak, ahol bemutathatjuk a ház munkáját a polgármestereknek. A gyerekház mentorának közreműködésével, a helyi polgármesterrel is megosztottuk kezdeményezésünket, aki teljes mértékben támogatott minket. Megbeszélte a polgármesterekkel a team időpontját, majd erről hivatalos meghívót is kaptak. Meghívottak listáján szerepelt a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa, a védőnő, az óvodavezető és a gyerekház fejlesztő pedagógusa.
2015. február 4-én került sor a megbeszélésre. A polgármester köszöntője és tájékoztatása után a település előző polgármestere (aki jelenleg a mikrotérség központjának, Kétújfalunak a polgármestere) mesélt a ház létrejöttéről, történetéről. Elmondta, hogy miért érezte fontosnak döntéshozóként, hogy egy ilyen szolgáltatás legyen a településen. Bemutatásra került a gyerekház története, szakmai munkája. Tájékoztattuk a jelen lévő polgármestereket, hogy mi a gyerekház célja és feladata és felajánlottuk a lehetőséget, hogy az Ő településükről is fogadjuk a családokat, amennyiben megoldják a családok behordását.
Minden falu vezetője jelezte, hogy támogat minket és rendelkezésünkre bocsátja falubuszt előzetes egyeztetés után. További segítségként felajánlották, hogy ha szükséges vásárolnak gyereküléseket is.
A következő héten egyeztettük a polgármesterekkel, hogy melyik nap legyen településüknek a nyílt nap, mikor tudják biztosítani a falubuszt. Február 16-án a védőnővel és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával egyeztettük az időpontokat illetve elosztották egymás között a családokat. Családlátogatások folyamán beszéltek gyerekházunkról és a nyílt napokról, valamint telefonos elérhetőséget kértek tőlük. A nyílt napokról minden család meghívót is kapott.
Minden nyílt nap előtt egyeztettünk telefonon a családokkal, hogy részt kívánnak-e venni, és ha igen mikor és hol tudnak buszra szállni. Heti rendszerességgel azonos napon és időpontban indulnak a falubuszok a településekről, és minden esetben előző napon felhívjuk a családokat telefonon, hogy megerősítsük őket, illetve ha valami oknál fogva nem tudnak jönni, jelezni tudják.

Eredmények

A nyílt napok látogatottsága falvanként:
Kétújfalu: 5 gyerek és édesanyja, illetve egy gyermeknél édesapa is jelen volt.
Endrőc: 4 gyerek és édesanyja
Szörény: 1 gyerek és édesanyja
Zádor : 2 gyerek és édesanyja
Bürüs: Sajnos betegség miatt nem jöttek.
Várad: 3 gyerek és édesanyja, illetve egy gyermeknél édesapa is jelen volt.
Ennek a rövid időszaknak az a tapasztalata, hogy akik eljöttek, jól érezték magukat, szülők és gyerekek egyaránt. A hét négy első napján 2-2 településről hozzák a családokat. Előfordult már az is, hogy 1-1 édesanya összefogott és autóval elhozatták magukat, hogy ne csak hetente egyszer tudjanak jönni. Azt a visszajelzést kaptuk, hogy már ilyen rövid idő alatt is tapasztalható az, hogy erősíti a mikrotérségben lévő települések együttműködését. Újszerűnek gondoljuk kezdeményezésünket, mert ezzel lépést tettünk, hogy a gyerekházunk hosszútávon is hatékonyan működhessen a családok és a közösség támogatására.