Patrónus tanárok

Helyzetkép

Az általános iskolák hátrányos helyzetű, 7-8. osztályos tanulóinak körében igen magas a bukások száma. A bejáró tanulók esetében kevésbé működik a szülői kontroll, a gyerek útközben „eltérül”, így az igazolatlan hiányzások folyamatosan növekvő tendenciát mutatnak. Elenyésző azoknak a tanulóknak a száma, akik érettségit adó középiskolában folytatják tanulmányaikat. A középiskolákba bekerülők közül is a többség lemorzsolódik.

Célcsoport

Az általános iskolák 7-8 osztályos, hátrányos helyzetű tanulói, valamint a Sásdi Szakközépiskola 9-10. évfolyamán továbbtanuló HH gyerekek.
A projekt által elért tanulók száma:
Általános iskola
Gödre: 26
Mágocs: 43
Mindszentgodisa: 36
Sásd: 50
Vásárosdombó: 39
Sásdi Szakközépiskola: 50
Összesen: 236 tanuló

Cél

A hátrányos helyzetű, 7-8. osztályos diákok felkészítése az érettségit adó középiskolába való bejutásra, valamint a bent maradás segítése a 9-10. évfolyamon tanulók nyomon követésével.

Tevékenység

A projekt 6 fő patrónustanárt alkalmazott.
A patrónustanárok folyamatosan együttműködtek a pedagógusokkal:
Az osztályfőnök javaslata alapján választották ki a patronálást igénylő gyerekeket.
Az igazolatlanul hiányzó gyerekek esetében a patrónustanárok felkeresték a családot, szükség esetén segítséget kértek a családsegítő- és gyámügyi szakemberektől.
Tanórai hospitálások során megismerték patronáltjaik munkáját, a tananyagot és a pedagógus elvárásait.
Kiemelten foglalkoztak azokkal a gyerekekkel, akik tantárgyi elégtelent kaptak.
Segítették a továbbtanulás előtt álló gyerekeket az iskolaválasztásban.
Pályaorientáció céljából üzemlátogatásokat szerveztek.
Részesei voltak a gyermekek szabadidős programjainak is: sport-és ifjúsági programok, csapatépítő tréningeket szerveztek.
Feladatuk volt még a továbbtanuló gyermekek utánkövetése.

Eredmények

Jelentősen csökkent az igazolatlan hiányzások száma.
A patronált gyerekek valamennyien középszintű oktatásban tanulnak. Több gyermeknek romlott ugyan a tanulmánya, de bent maradt az intézménybe. A két év alatt 2 leány gyermekvállalás miatt maradt ki az iskolából, és két tanuló beilleszkedési nehézségek miatt intézményt váltott.