Pályaorientációs foglalkozások

Helyzetkép

Ezen projektelemünk arra a helyzetre reagál, hogy a végzős diákok számára közeledik azon időpont, amikor konkrétan meg kell határozniuk, hogy milyen szakma iránt érdeklődnek, illetve milyen irányban szeretnék folyatatni az iskolai tanulmányikat.
A projektelemünk segítségével megismertetjük a célcsoportok tagjait a Sarkadi Kistérség foglalkoztatási helyzetével, a középiskolákkal és minden olyan információval, amelyek segítenek a pályaválasztásban. A pályaorientációs foglalkozásokon való részvételt a szülők számára is biztosítottuk, hiszen a szülők bevonása is fontos elem a döntések előkészítésében.

Célcsoport

A Kistérség Általános Iskoláinak 6-7-8 osztályok tanulói.
A Gimnázium 11-12-13 osztályok tanulói.

Cél

Alapvető célunk az volt, hogy minél szélesebb körű információval lássuk el a gyerekeket és a szüleiket, és ezáltal megalapozott döntéseket tudjanak hozni a pályaválasztás terén. Azaz, a lehető legtöbb ismeretanyaghoz juttassuk a döntések előtt álló diákokat, és az iskolaválasztásban segítő szüleiket.
Azt is fontos szempontnak tartottuk, hogy az esetleges helytelen döntések miatt minimálisra csökkenjen az iskolaelhagyás jelentése.

Tevékenység

A szülői értekezletek alkalmával kérdőívet osztottunk ki, melyben az iránt érdeklődtünk, hogy a gyerekek tudják-e már, hogy mik szeretnének lenni, illetve milyen irányban szeretnék folytatni az iskolai tanulmányikat.
A kitöltött és hozzánk visszakerülő kérdőíveket kiértékeltük, és ezek alapján készültünk fel a pályaorientációs foglalkozásokra.
Az iskolákkal együttműködve összeállítottuk és meghatároztuk, hogy a pályaorientációs foglalkozásokat hol és mikor tartjuk meg.
A Munkaügyi Központ helyi kirendeltségétől különböző tájékoztató anyagokat kaptunk, melyeket magunkkal vittünk a kistérség településeinek iskolában megtartott foglakozásokra.
A pályaorientációs foglalkozások a következő elemekből álltak:
Középiskolák, Egyetemek megismertetése.
Felvételi rendszerek megismertetése.
Önismeret fejlesztés különböző tesztek kitöltésével.
Szakmák megismerése. Internet, dvd, leírások.
Interaktív játékok.
Megyei, helyi pályaválasztási rendezvényeken, iskolai nyílt napokon való részvétel. (utazások megszervezve).
Közös fórum gyerekek és szülők részére.
Megyei „TOP 10” szakma megismertetése. Ösztöndíj rendszer megismertetése.
Kapcsolat a megyei Munkaügyi Kirendeltséggel, Iparkamarával, helyi KLIK szervezettel.

Eredmények

Az elmúlt évek tapasztalata, hogy minden általános iskolát végzett tanuló továbbtanul valamilyen középiskolában.
Az érettségizettek jelentős része vagy egyetemeken folytatja tanulmányait, vagy OKJ képzéseken szakmát sajátít el, kevés részük munkába áll.
A pályaorientációs foglalkozásokkal a Kistérségben lévő hiányszakmákra, állásokra próbáltuk felhívni a tanulók figyelmét.
Ha végzős diákok a térségben találnak munkát, ezáltal megélhetést is, akkor megszűnhet az elvándorlás.
Ez a tevékenység folyamatosan tud kapcsolatot tartani a munkáltatók és az iskolák között.