Majd én is óvodás leszek!

Helyzetkép

A BK gyerekházak a 0-5, kiemelten a 0-3 éves gyerekeket és szüleiket fogadják. A gyerekház egyik fontos feladata, hogy „felkészítsék” a gyerekeket az óvodai életmódra, segítsék a zökkenőmentes átmenetet, az óvodai „befogadást” megelőzően. A mai törvényi előírások a 3 éves korhatárral ezt még sürgetőbbé teszik, hiszen sok 3 évesnek még megterhelő az óvodai környezetre és napirendre való átállás, egyáltalán az anyától való elválás.
Ezt igyekszik gyermekcentrikusan előkészíteni ez a jó gyakorlat, ami azon is alapszik, hogy a szatmárcsekei óvoda és a BK gyerekház szomszédos telken helyezkedik el és közvetlen átjárással fizikailag is könnyű a kapcsolódás, de természetesen a fiatal óvodavezető nyitottsága és a BK ház munkatársainak lelkülete is fontos hozzávalója a gyerekbarát megvalósításnak.

Célcsoport

A gyerekházba látogató családok közül az óvodába készülők, 2-3 éves kor között, átlag 3-5 gyerek és szülő.

Cél

– történjen meg a gyerekek „felkészítése” az óvodai életmódra, a szülőtől való elválásra,
– alakuljon ki a gyerekek és szülők biztonságérzete, kapcsolata az óvónőkkel, dajkákkal,
– legyen biztosított a zökkenőmentes átmenet a gyerekek és szülők számára, ismerjék meg az óvoda tereit, eszközeit, azok használatát, az óvodai szokásrendszert.

Tevékenység

A korábbra tolódott és kötelezővé tett óvodáztatás miatt az óvónőkben is felmerült az igény a befogadást megelőző időszakra vonatkozó ismerkedés lehetőségének biztosítására. Nagyon elismerik a gyerekház munkáját és nyitottak voltak a szervezett programokon túli kötetlen együttlétekre a leendő óvodásaikkal és szüleikkel.
Kihasználva, a fizikai közelséget, a két vezető megbeszélte, hogy nagyjából heti-kétheti rendszerességgel meglátogatják egymást a leendő óvodások és a volt gyerekházas gyerekek. Igyekeznek a szülőket is bevonni, hogy legyenek jelen mindkét helyszínen, így ők is részesei lehetnek egy természetes leválási folyamatnak, hiszen mind az óvónők, mind a gyerekházas kollégák segítik őket is a helyes szülői minták alkalmazásában.
Közös rendezvények az óvodával rendszeresen megvalósultak eddig is, akár úgy, hogy a BK házas gyerekek vettek részt óvodai programokban (pl. szőlőpréselés, Kisze-báb égetés stb.), akár úgy, hogy az oviból mentek vissza a volt gyerekházas gyerekek a ház családi napjára, Gyereknapra. Ezek továbbra is rendszeresen zajlanak.
Ennek a programnak azonban pont az a célja, hogy nincs – külön erre az alkalomra szervezett – program. Nem szerveznek előre meg semmit, hanem „csak” együtt töltik a délelőtt egy részét, vagy az oviban, vagy a BK házban. Akár úgy, hogy a Gyerekházból átmennek az oviba az érintett szülők, gyerekek és kollégák, akár úgy, hogy az oviból jönnek vissza délelőttre a szülőkkel a volt gyerekházasok. Nincs semmi külön program, élik az aznapra tervezett óvodai vagy BK foglalkozásokat, teendőket. Együtt játszanak újra, hiszen a gyerekek ismerik egymást már a gyerekházból, részt vesznek az aktuális foglalkozáson, a már ovisok is nagyon örülnek a régi mondókáknak, jól megszokott hancúrozásnak amikor a gyerekházban vannak. Amikor az oviban vannak, akkor pedig büszkén segítik a még nem óvodás „kicsiket”, hogy ide tesszük le a cipőnket, itt pisilünk, stb.
A nap fénypontjaként együtt tízóraiznak (hála érte mindkét vezetőnek, hogy ebből nem csinálnak problémát!).
Teljesen észrevétlenül válnak bennfentessé az óvodában a leendő ovisok, olyan biztonságra tesznek szert, ami csak hosszú beszoktatással érhető el majd később. A gyerekházas munkatársaknak és a szülőknek alkalmuk van megfigyelni, hogy melyik kicsi hol tart a leválásban, meg is beszélik a tapasztalataikat és segítik a folyamatot, hogy felkészüljenek a váltásra. Az óvónőknek szintén alkalmuk van nyugodt körülmények között megismerni a kicsiket, kialakítani az első kapcsolódásokat.

Eredmények

A gyerekházas gyerekek egymástól és a már ovisoktól rengeteget tanulnak, észrevétlenül sajátítják el az óvodában elvárt szokásokat, megismerik az óvoda épületét, helyszíneit és otthonosan kezdenek mozogni benne. Megismerkednek a leendő óvónénikkel, társakkal és újra találkoznak azokkal a gyerekekkel, akikkel nemrég még a gyerekházban nap mint nap együtt voltak. Újra átélhetik a közös, már ismerős keretek közötti játszás élményét a gyerekházban a nagyokkal és biztonságosan kötődve könnyebben elfogadják az új óvodai körülményeket, új szokásrendet, új játékokat stb.
A szülők is aktívan vesznek részt a folyamatban, támogatjuk őket a leválás elősegítésében, így ők sem élik meg traumának a gyerekek óvoda beszoktatását, ami így sokkal zökkenő mentesebben is zajlik.
A gyerekház így kapcsolatban marad a volt gyerekeivel és családjaikkal, segítve az utánkövetést, illetve új kistestvér születése esetén a bevonást.