Kölyökkuckó Napközi Mekényes

Helyzetkép

Mekényes 320 fős település a Sásdi Kistérségben. A településen sem óvoda sem iskola nem működik. Az itt élő gyerekek (45-50 fő) a mágocsi és a dombóvári óvodába, iskolába járnak. Az önkormányzat célul tűzte ki, hogy helyben tartja a fiatalokat, de ez a munkahelyek hiánya és a rossz infrastruktúra miatt kemény akadályokba ütközik. A gyerekek számára nincs igazi közösségi tér, hiányzik az összefogó erő.

Célcsoport

Célcsoport a 7-18 éves korosztály, de a kisebbek és nagyobbak is bekapcsolódhatnak a napközi életébe. Évente 30-36 fő a beiratkozott gyermekek száma.

Cél

A gyermekek sikeres iskolai pályafutásának támogatása és a közösségi életben való szerepvállalás segítése

Tevékenység

A napközi számára kialakított épületben a kiszolgáló helységek mellet egy tanuló és egy játszószoba került kialakításra. A projekt által alkalmazott két munkatárs a gyerekeket és családjaikat de.10-és du.18 óra között fogadta. Délelőttönként az óvodát még nem látogató gyermekeket és szüleiket vártuk. Délután az óvodából, iskolából hazatérő gyermekek számára szerveztünk foglalkozásokat. A délután első sávjában a tanulássegítés volt a fő tevékenység, mely során interaktív feladatokat és saját készítésű játékos eszközöket használtunk a tananyag elsajátításához. A tanulást segítő játékok tervezése, kivitelezése kiemelt helyen szerepelt a napközi programjában. A gyerekesély program által alkalmazott patrónustanár révén kapcsolatot tartottunk a mágocsi iskolával, így pontos információink voltak a gyerekek előmeneteléről, az iskolai eredményességeikről, sikertelenségeikről.
Ugyancsak a tanulássegítés céljából vezettük be a portfolió- módszert, amelynek segítségével követhető volt a gyermekek fejlődése. A napköziben vezetett portfolió elsősorban a gyermekek számára nehézséget jelentő tantárgyak felderítését, és a tanulmányi eredmények követését, szemléltetését tette lehetővé.
A délután második része a szabadidős programoké volt. Itt a gyerekek és szüleik számára volt táncoktatás, kézműves foglalkozás, varrás, sportolás. Minden hónapban kiemelt programokat szerveztünk a jeles napokhoz, ünnepkörökhöz, évszakváltáshoz kötődően.
A szabadidős programokban jelen volt a színjátszás, amely közösségépítő elemként is működött. Az ünnepekre betanult darabokat több településen is nagy sikerrel mutatták be a gyerekek.
Kulturális élményt adtak a pécsi mozi-és színházlátogatások, író-olvasó találkozók.
A nyári szünetből természetesen nem hiányozhattak az élményszerző, közösségépítő kirándulások (Balaton, Budapest, Eger).

Eredmények

A napközi fontos közösségépítő szerepet töltött be a falu életében. A falu rendezvényskáláját olyan programokkal bővítette amelyek eddig nem kerültek megrendezésre. Ezzel egyfajta kultúraközvetítő szerepet játszott a falu életében.
A napközi tanulást segítő programja eredményes volt, 1-2 főre csökkent a pótvizsgára felkészítendő gyereke száma. Az utolsó évben évismétlő gyerek nem volt.
A napközi közösségi tér lett, ahol szülők és gyerekek között barátságok alakultak, és létrejött a „Kölyökkuckósok” közössége.
Az élmények és megismert lehetőségek igénnyé váltak, kielégítésükre a működési költségek hiányában nincs mód.