Játékos szülői értekezlet

Helyzetkép

A szociokulturális környezet alapvetően meghatározza a helyi óvoda nevelési szükségleteit. Vásárosdombón a gyerekek 80%-a hátrányos, 60%-a halmozottan hátrányos helyzetű családból érkezik az óvodába. A mélyszegénységben élő családok száma évről-évre nő. A szegénység megváltoztatta a családok értékrendjét, sokszor irreális elvárásokat támasztanak a gyermekeik és az őket nevelő intézmények felé. A gyermeknevelés kultúrája nemcsak családonként, hanem az óvoda és a családok között is jelentős különbözőségeket mutat. A családokkal való partneri viszony kialakításában nagyon fontos a különböző nevelési gyakorlatok közelítése. Ez segítheti a gyermek fejlődését, hátrányainak csökkentését.

Célcsoport

Vásárosdombó és az óvoda körzetéhez tartozó települések (Gerényes, Kisvaszar) óvodáskorú gyermekeket nevelő családjai. Ez évente 45-50 gyermeket, 25-30 családot jelent.

Cél

Az óvoda a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve segítse a gyermek nevelését. Ennek érdekében:
Az óvoda ismerje meg a családi szocializációt és az ehhez kapcsolódó magatartásmódokat
Az óvoda a családokkal ismertesse meg az óvoda szociális funkcióit, és törekedjen azok elfogadtatására.

Tevékenység

Szakítva az óvodai szülői értekezletek hagyományos tartalmi és szerkezeti formájával, játékos szülői értekezletet szerveznek, amely egy új kapcsolattartási forma. Itt a szülők aktív részesei lehetnek a kooperatív módszerekkel történő foglalkoztatásnak, játékos-cselekvő tapasztalatot szerezhetnek a gyermeknevelésről, az egészséges életmódról, az óvoda-iskola átmenetről. Sok a fiatalon gyermeket vállaló anya, akik felkészületlenek a gyermeknevelésre. Ők egymás tapasztalatait véleményét meghallgatva átgondolhatják, megerősíthetik szülői szerepüket. Ezek a találkozók oldott légkörű megbeszélések és véleménycserék színterei, ahol a segítő szakmák is képviseltetik magukat
Az óvoda évente 3 alkalommal szervez játékos szülői értekezletet, amelyekre az óvodapedagógusok tudatosan készülnek. A játékos tevékenységekbe beágyazva megjelennek a szülőket érintő témák, a gyermek nevelésével kapcsolatos problémák, feladatok, az óvodai programok.

Eredmények

A családok szociális helyzetéből adódó gátlása oldódott. Nyitottak az óvoda felé, feltárják mindennapi életük problémáit, a gyermekek nevelésével kapcsolatos nehézségeiket. Igénylik az óvodai rendezvényeken való részvételt. A játékos szülői értekezletek látogatottsága szinte maximális. A nyitottság, a kialakult kölcsönös megismerés és elfogadás lehetővé teszi a különböző nevelési gyakorlatok közeledését, és megalapozzák a gyermek optimális fejleszthetőségét.