Gyerekházas segítség a korai fejlesztő „home-tréningben”

Helyzetkép

A gyerekházba járó családok gyermekeinél minden évben tapasztalunk olyan fejlődési eltérést, – ez legtöbb esetben a mozgás és a beszéd területén mutatkozik meg – amely korai fejlesztő szakember bevonását igényli. Optimális esetben a család és a gyerekház munkatársak véleménye megegyezik – ez a könnyebb helyzet.
A korai fejlesztő szakember által előírt egyéni terápia általában játékos gyakorlatokból álló „home-tréning”, amely 2 felnőttet igényel. Amennyiben a szülőnek nincs segítsége a szakember által előírt gyakorlatok elvégzésére vagy a tárgyi feltételek nem adottak otthoni környezetben, tud segíteni a Gyerekház.
Az otthoni segítség gyakran nem megoldott, ha a másik szülő munkarendje nehezen egyeztethető össze a gyermek életritmusával, de előfordult olyan eset is, hogy a másik szülő nem vette komolyan a szakember által kiállított szakértői véleményt és az édesanya egyedül maradt a problémával. A gyerekházban tudunk helyet és alkalmat találni a fejlesztő gyakorlatok elvégzésére, tapasztalatunk is van ezen a téren. A fejlesztő eszközök is rendelkezésre állnak, ez főként azért fontos, mert a hátrányos helyzetű családoknak anyagi megterhelést jelent az eszközök beszerzése.

Célcsoport

Elsődlegesen a gyermekházba járó gyermekek és családjaik jelentik a célcsoportot, de lehetőséget biztosítunk az azonos korosztályba tartozó a gyermekházat eddig még nem igénybe vevő gyermekek számára is. Olyan eltérő fejlődésmenettel rendelkező gyerekekre irányul a program, akiknél a korai fejlesztésbe bevonás kimutatható eredményeket érhet el, és a szocializációs lemaradásukat nagymértékben csökkentheti.
Ingerszegény környezetből érkező gyerekek, koraszülött gyermekek esetében gyakrabban előfordul.

Cél

Cél, hogy:
– az eltérő fejlődésmenet korrigálásának aktív segítése (nem utolsó sorban kontroll is a tevékenységek elvégzését illetően)
– a segítség nyújtás által a szülők szakemberek iránti bizalmának erősítése
– a szülők önbizalmának segítése
– a megállapított fejlődési elmaradás esetén a rendszeres gyerekházas jelenlét által egyéb módon is segíteni a gyermeket (foglalkozások, egyéb szakemberek)

Tevékenység

A gyerekház projektidőszakától kezdődően a korai fejlesztő vizsgálat és fejlesztés a gyermekekre irányuló szakmai szolgáltatások részét képezi, mint állandó kötelező elem.
A költségvetés szakmai szolgáltatásai közé rendszeresen betervezik a korai fejlesztő szakember tiszteletdíját, aki szükség esetén a pályázatban vállalt óraszámon felül is ellátja feladatát. A fejlesztő foglalkozások esetében a szakember saját kompetenciahatárain belül dönti el, hogy egyéni vagy csoportos tréning szükséges. Amennyiben a szakember szülőcsoportos konzultációt tart, akkor minden jelenlévő szülő kérdezhet gyermeke fejlődéséről, ilyenkor általában az ismeretbővítés a cél, de általában előkerül olyan probléma, amely előrevetíti a következő vizsgálatot. Ez bevált módszer akkor is, ha a szülő nehezebben fogad el segítséget, véleményt gyermekéről, és egy ilyen általános beszélgetés során ismeri fel gyermeke problémáját, tudatosul benne a fejlődési eltérés vagy a szakember felé kezd bizalom kialakulni a szülőben, könnyebben motiválható lesz.
A konzultációs alkalmak délelőttönként zajlanak, általában konkrét családdal. A vizsgálat idejére mindig biztosítunk olyan helyiséget, ahol a szülő és szakember együttesen, zavartalanul beszélget.
A fejlesztő szakember találkozik a gyerekházban a családdal, felveszi az anamnézist, amennyiben szükséges egyéb időpontokban is találkoznak, elvégzi a vizsgálatot (ez gyakran többlépcsős tevékenység, a gyermek együttműködésétől nagyban függ).
A vizsgálat után szakértői véleményt ír a gyermekről, szükség esetén kidolgozza a tréninget.
Elmagyarázza a szülőnek – szükség esetén a gyerekház munkatársnak is – a gyakorlatsort, annak hatásmechanizmusát, majd betanítja.
A szakember meghatározott időpontokban kontroll vizsgálatot végez, rendszeres kapcsolatot tart a szülővel a gyerekházban.
Szükség esetén újabb gyakorlatsort dolgoz ki.

Eredmények

A tréningek egymásra épülése okán – ha nincs organikus sérülés – a rendszeres, pontosan betartott gyakorlatvégzés meghozza a várt eredményt, kiváltja a megfelelő ingert és a fejlődési eltérésben pozitív változás lesz tapasztalható.
A gyerekház segítsége ebben azért is jó, mert az itt dolgozók maguk is fontosnak tartják a korai felismerést.
Volt olyan szülő, aki első gyermekével részt vett ilyen segítségben – családi „tiltakozás” ellenére is, eredményesnek vélte és a második gyermeknél már önmaga kérte a gyerekház és a szakember segítségét, amikor a korábban is tapasztalt jeleket felismerni vélte gyermekén.
A gyakorlat újszerűsége abban rejlik, hogy nem kötelező eleme a gyerekházas tevékenységeknek, de a szarvasi gyerekházban kettő olyan munkatárs is dolgozott/dolgozik, aki a saját tapasztalatai alapján tud a szülőknek információt nyújtani a tréningek hasznosságáról.
Az állapotfelmérések végzése során a szülőkkel is konzultálunk, és törekszünk az együttműködés elérésére; nagy meggyőző erővel bír a gyakorlat játékossága, hogy nem orvosi problémaként éli meg a szülő az adott helyzetet, ami a szorongását csökkenti és sikeresebb az együttműködésünk.