Gödrei nyári napközi

Helyzetkép

Gödre a Sásdi Kistérség hátrányos helyzetű településeink egyke. Az általános iskoláskorú gyermekek 60% hátrányos, 40% halmozottan hátrányos helyzetű. A nyári szünidőben a családok számára gond a gyermekek elhelyezése, foglalkoztatása, különösen akkor, ha alkalmi munkavállalás lehetőségével tudnak élni. Szociális helyzetükből adódóan, önerőből nem képesek gyermekeik számára pihentető, szórakoztató nyári programot biztosítani. Marad a tér, az utca, sok esetben a bandázás. A gyerekek életéből hiányoznak azok az iskolán kívüli, szabadidős programok, amelyek segítik az iskolai előrehaladás sikerességét.

Célcsoport

 A településen élő 7-18 éves korosztály, de lehetőség szerint kisebbek és nagyobbak (testvérek) is lehetőséget kaptak, hogy részt vegyenek a közösség életében. A projekt ideje alatt három alkalommal került sor a napközi megszervezésére. Évente 5X1 hetes turnusokban 100 gyermeket fogadtak. A három év során valamennyi hátrányos helyzetű gyermek részese lehetett a programnak.

Cél

A nyári szünidőben a gyermekek számára élményalapú, értékes szabadidős program biztosítása.
Olyan ismeretek átadása, megerősítése, amelyekkel már az iskolai év során találkozhattak. Megismerhetnek népeket, nemzeteket, kultúrákat, megismerhetik a lakóhelyükön élő, kismesterségeket művelő szakemberek munkáit, ezek indirekt módon kapcsolódhatnak a pályaválasztáshoz is.

Tevékenység

A napközi nyaranta 5 héten át tartott, hetente 20 gyermek részvételével, reggel 8 órától délután 5 óráig. A gyermekek számára az étkezés is biztosított volt. A programokat hetente 2-3 pedagógus tervezte és szervezte. Munkájukat a projekt patrónustanára és gyógypedagógusa segítette. A programok a gyerekek érdeklődéséből kiindulva kapcsolódtak az adott tanév során végzett munkához.

Megvalósított projektek:
Első év: Népek, nemzetek, kultúrák
Második év: Múltba néző (elődök, családok mindennapi szokásai, játékai)
Harmadik év: Magyarok a világban, magyarok itthon
Minden programhoz – a tematikához illeszkedve – társult egy kis mozgás, kreatív tevékenység, túrázás, sőt még egy kis délutáni pihenő is.
Évente az 5 hetes program végén minden gyermek részt vehetett egy nagy közös kiránduláson (Ópusztaszer, Budapest, Balaton).

Eredmények

A program bebizonyította, hogy az iskola szervezésében, de egyáltalán nem iskolai keretek között, tartalmas foglakoztatással a gyerekek észrevétlenül gazdagították ismereteiket, erősödött a toleranciájuk, fejlődött együttműködési készségük. Kimozdultak a megszokott osztályközösségeikből, új barátságok kötődtek. Rendkívül jó hatással volt a tanuló-pedagógus kapcsolatokra, hiszen egészen más helyzetben ismerhették meg egymást.
A projekt élményeket hagyott, szemléletváltozást hozott. Újraszervezése igényként van jelen.