Jó gyakorlat kategória bejegyzései

Óvodába megyünk

A Gyerekházak fontos feladata, hogy előkészítsék a gyerekeket és a szülőket az óvodai életre, segítsék a zökkenőmentes átmenetet, a beilleszkedést. Ezt könnyíti meg, ha a szülők és a gyerekek az óvodás élet előtt már megismerkednek bizonyos elvárásokkal, szokásokkal, a jövendő csoporttársakkal, az őket körül vevő felnőttekkel. Az anya elengedi a gyermekét, a kicsi elválik az anyától.

Szolgáltatás kiterjesztése mikrotérségre 8 település bevonásával

Az a célunk, hogy a mikrotérségben élő családoknak lehetőséget biztosítsunk arra, hogy gyermekeikkel bekapcsolódjanak a gyerekház életébe, ezzel segítve gyermekük fejlődését, közösségbe való beilleszkedését és célunk még a szülői kompetenciák megerősítése, ezzel segítve a szülő-gyermek kapcsolatot.

Konyhakert művelése a gyerekházban

Cél, hogy a programban résztvevők értsék a táplálkozás egészségre gyakorolt hatását, az egészséges táplálkozás szerepét a betegségek megjelenésében. A gyerekek és családtagjaik életkoruknak megfelelő szinten ismerjék és személyes egészségük megőrzése érdekében alkalmazzák az egészséges táplálkozás alapelveit. Lássák, hogy a saját háztáji kertben megtermelt növények, ha megfelelően vannak gondozva, az egészséges táplálkozás körébe tartoznak.

Majd én is óvodás leszek!

A BK gyerekházak a 0-5, kiemelten a 0-3 éves gyerekeket és szüleiket fogadják. A gyerekház egyik fontos feladata, hogy „felkészítsék” a gyerekeket az óvodai életmódra, segítsék a zökkenőmentes átmenetet, az óvodai „befogadást” megelőzően. A mai törvényi előírások a 3 éves korhatárral ezt még sürgetőbbé teszik, hiszen sok 3 évesnek még megterhelő az óvodai környezetre és napirendre való átállás, egyáltalán az anyától való elválás.

Alapfeladaton túli védőnői tanácsadás

A projekt időszakban a különböző védőnői szemináriumok és konzultációk alatt vált nyilvánvalóvá, hogy a szülők gyakrabban várnak segítséget gyermeknevelési, táplálkozási és egészségügyi témakörökben és a gyerekház munkatársai nem minden esetben tudnak kielégítő választ adni , vagy nem kompetensek egy-egy kérdésben.