Hírek kategória bejegyzései

Tájékoztatás a Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai, módszertani megalapozása és a program kísérése című kiemelt projekt megvalósulásáról és zárásáról

Sajtóközlemény

2012. május 1. és 2015. november 30. között valósult meg a TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001 azonosítószámú “A Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai, módszertani megalapozása és a program kísérése” című kiemelt projekt konzorciumi együttműködésben. A konzorcium tagjai közé tartozott a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, illetve a konzorcium vezetését a Wekerle Sándor Alapkezelő (később mint Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal) látta el. 2013. január 1-jétől a konzorcium vezetése és a kiemelt projekt szakmai irányítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz került, a szervezet ezeket a feladatokat egészen a kiemelt projekt zárásáig látta el.

A kiemelt projekt szakmai feladatai és küldetése a „Legyen Jobb a Gyermekeknek” Nemzeti Stratégia (NS) és a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia követelményei mentén került meghatározásra és megvalósításra.
A konzorcium által ellátott feladatrendszer alapelemei közé tartozik a módszertani háttér és tudástár, valamint a dokumentációs rendszer működtetése, bővítése, a helyi projektek megalapozása, megvalósításának támogatása és értékelése, képzési anyagok kidolgozása és továbbfejlesztése, a kapcsolódó képzések megvalósítása, folyamattámogatás a helyi projektek és az azokat támogató szakemberek számára, országos szintű ágazatközi együttműködés elősegítése, kistérségi monitoring rendszer webes fejlesztése és működtetése. Emellett a kiemelt projekt legfontosabb feladatai közé tartozott a szegénységben élő gyermekekkel és fejlődésükkel foglalkozó hazai és nemzetközi kutatások eredményeinek gyűjtése és feldolgozása, kutatási feladatok ellátása, szükségletfelmérések elkészítésében nyújtott szakmai támogatás a kistérségi stratégia elkészítéséhez, illetve az érintett kistérségek időközi és záró értékeléseinek lebonyolítása, valamint a Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása mentori hálózat működtetésével. Bővebb információk a projekt weboldalain: gyerekesely.eu, a gyerekesely.tk.mta.hu, valamint a gyerekesely.maltai.hu találhatóak.

A kiemelt projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, a konzorcium számára biztosított forrás a fizikai megvalósítás teljes időszakára 2 189 684 693,-Ft volt.

„Nemzetközi konferencia” – 2015 október 27-28

IMG_8121

2015. október 27-28-án megrendezésre került a TÁMOP 5.2.1-12/1-2012-0001 „Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése” című kiemelt projekt keretében szervezett „Nemzetközi konferencia” című szakmai rendezvény.

2013. január 1-jétől az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő irányítása és az  Emberi Erőforrások Minisztériumának szakmai felügyelete alatt álló – már 2008. óta folyamatosan működő – kiemelt projekt célja a helyi szinten megvalósuló „Gyerekesély projektek” módszertani megalapozása és számukra folyamatos szakmai támogatás nyújtása annak érdekében, hogy javuljon a gyermekekre és családokra irányuló szolgáltatások és programok színvonala és elérhetősége, ezáltal pedig javuljanak a gyermekek felzárkózási esélyei. További cél olyan szemlélet kialakítása a helyi projektek, programok szintjén, amely egyrészről növeli a gyermekeket nevelő családok kompetenciáit és öngondoskodási erejét, másrészről hosszú távú, konstruktív együttműködést alakít ki a helyi szereplők között. Bővebben…

“Mozdul a Gyerekesély” Országos Szakmai Rendezvény 2015. október 10-én a Csillebérci Szabadidőközpontban

x7

2015 augusztusában a TÁMOP 5.2.1-12/1-2012-0001 „Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése” című kiemelt projekt programsorozatot indított el, azzal a céllal, hogy a kiemelt projektet- és a TÁMOP-5.2.3 kistérségi projekteket megvalósító szakembereknek, Biztos Kezedet Gyerekházak munkatársainak, együttműködő szakembereknek, partnerek, illetve a programokba bevont családoknak alkalmat és színteret biztosíthasson, a szakmai tapasztalatok átadására, a tudás- és információáramlás elősegítésére. Bővebben…

“Mozdul a Gyerekesély” Tarnabodon

Mozdul a Gyerekesély” programsorozat 2015. szeptember 28. Tarnabod: Társadalmasítás – „Tarnabod gyerekszemmel"

A „Mozdul a Gyerekesély” programsorozat részeként került megrendezésre 2015. szeptember 28-án Tarnabodon a Társadalmasítás – „Tarnabod gyerekszemmel” című szakmai fórum, amelyen a település köznevelési intézményeiben dolgozó szakemberek mellett részt vettek az Erken és Monoron működő Gyerekházak munkatársai is.

A délelőtti szakmai program első előadója Lantos Szilárd, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat integrációs programvezetője volt, aki egészen a kezdetektől mutatta be a szolgálat tevékenységét a településen. Ezt követően Moravcsik László tartott előadást a szociális szövetkezetről. Bemutatkozott a Mazsola Biztos Kezdet Gyerekház is, amelynek mindennapjairól egy rövid kisfilmet is láthattak a résztvevők. Bővebben…

„A Gyerekesély program szerepe a drogprevencióban” – Mozdul a Gyerekesély kistérségi program Jánoshalmán

A kistérség témaválasztásában egy helyi, de mondhatni országos szükségletre reagált, mert egyre nagyobb problémát jelent a fiatalok körében a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a drog megjelenése.

A szakmai fórum megnyitását követően dr. Horváth Endre, projektmenedzser bevezető gondolataiban kiemelte, hogy ebben a projektben sokat tanulhattak egymástól, más kistérségektől és a célcsoporttól. Megköszönte a projektben végzett munkát a munkatársaknak, a döntéshozóknak és a partnereknek.

Szarvasné Tompa Zsuzsanna, szakmai vezető felidézte a kezdeteket, a sikereiket, a jó gyakorlataikat, valamint szólt néhány elem fenntarthatóságát segítő tevékenységükről.

Bővebben…