„Babanap” a Gyerekházban

Helyzetkép

Katymár lakossága, ezzel a célcsoportunk gyereklétszáma is rohamosan csökkent az elmúlt évek során. A többgyerekes anyukák gyermekei óvodába mentek, helyüket zömében az egygyermekes anyukák és gyermekeik vették át. A családok bevonásának lehetőségeit, módszereit kellett újragondolnunk, újraterveznünk. A fiatal, új anyukák elérése partnerünk a védőnő segítségével történt.

Célcsoport

A település kismamáit és az újszülött gyermekeit nevelő anyukákat a Gyerekházban félévente megszervezésre kerülő babamasszázs tanfolyammal vonjuk be. Ez a szám félévente átlagosan 6 szülő gyermekkel, illetve plusz 1-2 kismama.

Cél

Célunk az anyukákkal még a terhességük során, illetve gyermekük megszületése után a leghamarabb megismertetni a Biztos Kezdet programot és a Gyerekház szolgáltatásait annak érdekében, hogy rendszeres gyerekház látogatókká váljanak.
Célunk továbbá:
– folyamatos toborzó tevékenység és a bejáró családok rendszerességre szoktatása
– gyermeknevelési ismereteket közvetítése
– szülőkkel való partneri együttműködés
– szakemberek bevonása
– szülői közösség fejlesztése

Tevékenység

A védőnőnkkel a családok bevonásának lehetőségeit mérlegelve a Babamasszázs tanfolyamot tartottuk olyan szolgáltatás ként a Gyerekházban, melyre a legkorábban meg tudjuk mozdítani, szólítani a szülőket. A védőnővel közösen indultunk családot látogatni, illetve kerestük fel az anyukákat a Babamasszázs meghívóval. A Babamasszázs tanfolyam nyolc alkalommal, minden héten, csütörtökön került megszervezésre a Gyerekházban. A foglalkozásokhoz előző nap elkészítettük a szükséges eszközöket, polifómokat, gyermekplédeket és olajat. A foglalkozásokat védőnőnk Fick Ivett vezette.
Más gyerekházas programot (szülinap megünneplése, szülőcsoportos beszélgetés… stb.) is szerveztünk ezekre a napokra, hogy az újonnan bevont szülők minél nagyobb betekintést nyerjenek a gyerekház tevékenységeibe, életébe. Miután közelgett a babamasszázs tanfolyam vége, az új tanfolyamra járó szülőkkel célzottan a csecsemőkorú gyermekekre szóló programokat, tevékenységeket, szüleik számára szóló előadások tervezésébe fogtunk. Építve a szülők igényeire, velük és a védőnővel közösen terveztük meg a továbbiakban a csütörtöki napokat.
A csütörtöki napot speciálisan, babáknak szóló programokkal, tevékenységekkel, foglalkozásokkal töltöttük fel. Az új családokra koncentrálva igyekeztünk a komplexitást biztosítani azáltal is, hogy a csütörtöki szülőcsoportok vezetésére a védőnőn kívül más szakembereket is felkértünk – gyerekorvost, pszichológust, könyvtárost.

Eredmények

A meghívott anyukák nagy számban vettek részt a Babamasszázs tanfolyamon. A csütörtöki napon kapcsolódó más programok megismerésével és a védőnő állandó csütörtöki látogatásával kialakult az anyukákban egy rendszeresség, minden csütörtökön felkeresték gyermekükkel a Gyerekházat. Folyamatosan ismerkedtek meg a Biztos Kezdet Programmal és a Gyerekház más szolgáltatásaival, a Gyerekház mindennapjaival és tevékenységeivel.
Pár hónapos csütörtöki látogatással, a heti rendszeresség kialakulásával egy erős szülőközösség jött létre. Az idő múlásával, a gyerekek érdeklődési körének bővülésével, a gyermek és a szülő igényeinek változásával már más napokon, más programokra is ellátogattak hozzánk.
Ezt pozitív visszajelzésnek vettük a szülők részéről és jó esélyt láttunk arra, hogy a későbbiekben, a gyermek egy és kétéves kora után a heti többszöri látogatottság lesz a jellemző. Kialakult a szülőkben annak az igénye, hogy fejlesszék tudásukat, ismereteiket a gyermeknevelés terén, hétről-hétre hozták az új témákat, kérdéseket. A programok közös tervezése a közösséghez való tartozás érzését erősíti a szülőkben, fontosnak tartják a programokon való részvételt. Amennyiben valami oknál fogva nem tudnak részt venni, jelzik azt a gyerekház dolgozók felé.