A védőnő aktív jelenléte a gyerekházban

Helyzetkép

Van elérhető tanácsadás és orvosi rendelés is a településen, de a gyerekházban jobb körülmények között, szabadabban és szerteágazóbban tudja a tanácsadást, a gyermek megfigyelését és a szülőkkel való beszélgetéseket megvalósítani az a védőnő, aki már a jelenleg gyerekházba járó szülőgenerációnak is a védőnője volt. Személyes, közvetlenebb kapcsolatban hatékonyabb és eredményesebb védőnői munkát tud végezni, amit a szülők igényeltek.

Célcsoport

Dorogháza településen minden kisgyereket nevelő családot és várandóst elér, s a szomszédos településekről is azokat, akik a gyerekházhoz közelebb laknak, mint a Dorogháza faludombon túl élő családjai. A szociálisan rászoruló és/vagy peremhelyzetben élő családokat különös figyelemmel vonja be a gyerekházba, kifejezetten preventív célokkal, az elhanyagoló szülői hozzáállás kivédése vagy a betegségmegelőzés érdekében.

Cél

Családtervezést, tudatos szülővé válást, a gyerekek fejlődésének közvetlen követését.
A problémák, fejlődési elakadások korai felismerését és ezzel a fejlesztési lehetőségek elérésének biztosítását.
A családok és a védőnő kapcsolatának formálását, természetesebb közegben való működtetését.

Tevékenység

A védőnő rendszeresen, minden csütörtökön, azonos időben megjelenik a gyerekházban és ott tölt két órát.
Beül a gyerek és a szülők közé a földre, bekapcsolódik az aktuális tevékenységbe és játék, beszélgetés közben megfigyeli a gyerek mozgását, a szülő- gyerek kommunikációt, a szülői bánásmódot. Ebben a természetes, bizalmi kapcsolatban a szülők felteszik kérdéseiket, megbeszélnek nevelési- szoktatási kérdéseket és az egészségügyi, szakmai tanácsadást behozza ebbe a partneri helyzetbe, elismerve, támogatva a szülő elsődleges szerepét.
Azokkal a szülőkkel, akik négyszemközti beszélgetést kérnek, kimegy a csoportszobából. Ezeken a beszélgetéseken nővédelmi tanácsadásra is sor kerülhet, megszervezi a nőgyógyászati szűréseket is. A várandósokkal külön beszélget a gyerekházban töltött idő utolsó félórájában.
A tudatos családtervezéstől kezdve, a várandósság legkorábbi szakaszától „kíséri” a gyerek fejlődését. Szülésfelkészítő beszélgetésekkel megalapozza a szülést, szülővé válást. Elvégzi a gyerekek gyerekházon belüli megfigyelését mozgás, tevékenység közben. Így a gyerek és a szülő megfigyelése egy olyan közegben történik, ami természetesebb, nagyobb alaposságot tesz lehetővé és közvetlenebb. Az „itt és most” helyzet adta előnyöket kihasználva tud további vizsgálatot javasolni a szülőnek, amennyiben az szükséges.

Eredmények

Azzal, hogy heti rendszerességgel két órát a gyerekházban dolgozik a védőnői ellátás beépült a gyerekház szolgáltatásaiba. A szülőkkel való kapcsolat hitelesen tudott partneri együttműködéssé válni és a tanácsadások beépültek az anyák mindennapjaiba.
A gyerekek ellátásában a korai felismerés és beavatkozás jelenti az előnyt. A gyerekházban biztosítható az a lehetőség is, hogy négyszemközt beszéljen az asszonyokkal, megvalósítson egy vidéken nehézkesebben elérhető nővédelmi tanácsadást, hozzásegítse őket a tudatos családtervezéshez.
A szűrővizsgálatok megszervezése is hatékonyabbá vált. A Szoptatás Világnapja mindig a védőnő által szervezett közös ünnep a gyerekházban, amikor a védőnő megköszönti az anyákat és az anyák megköszönik a védőnőnek a támogatást.