MTA

Az MTA gyerekszegénység elleni programját a rendszerváltás utáni növekvő szegénység, különösen pedig a gyermekek szegénységének és esélyegyenlőtlenségének növekedése hívta életre. A probléma egyre nagyobb nyilvánosságot kapott, az EU is mind nagyobb nyomatékkal tűzte napirendre a szegénység, majd a gyerekszegénység csökkentésének szükségességét. 2005 októberében Ferge Zsuzsa akadémikus kapott felkérést arra, hogy kutatási eredményei és ismeretei alapján szervezzen egy csoportot a gyermekszegénység elleni nemzeti program kidolgozására. E kérés nyomán jött létre a Gyermekszegénység Elleni Program Iroda (MTA GYEP Iroda), amely az akkori főpályázó SZMI konzorciumi partnereként 2008-tól 2011-ig vett részt a TÁMOP 5.2.1. kiemelt programban.

A konzorcium vezetését 2011-ben a Wekerle Sándor Alapkezelő, majd 2013-tól az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő vette át, valamint új közreműködő szervezetként a Magyar Máltai Szeretetszolgálat csatlakozott a programhoz. Ezzel párhuzamosan az MTA intézményi átalakulásával a GYEP Iroda és annak anyaintézménye, az MTA Társadalomkutató Központ megszűnt, így jelenleg az Akadémia a gyerekszegénység elleni programban az újonnan alakult MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Gyerekesély-kutató Csoportja révén vesz részt.

A Csoport feladata a program megvalósításának elősegítése alapkutatásokkal, alkalmazott kutatásokkal. Fő tevékenységei a következők:

  • a szegénységgel, különös tekintettel a szegénységben élő gyermekekkel és fejlődésükkel foglalkozó hazai és nemzetközi kutatások eredményeinek feldolgozása, újonnan megjelenő szakirodalom és szakmai anyagok gyűjtése (Gyerekesély Tudástár);
  • a TÁMOP 5.2.3 pályázatot benyújtó kistérségek közül hét esetében helyzetelemzés készítése (kistérségi tükör);
  • kistérségi kérdőíves felmérések szervezése és szakmai-módszertani támogatása, az adatok feldolgozása (szükségletfelmérés);
  • kistérségi webes monitoring rendszer kialakítása és működtetése (monitoring);
  • a kistérségi programok hatékonyságával és fenntarthatóságával kapcsolatos kutatások folytatása (kutatások);
  • a Gyerekszegénység elleni Nemzeti Stratégia indikátorrendszerével összhangban lévő kistérségi mutatórendszer fejlesztése a statisztikai adatok, a kistérségi survey- adatok és a szolgáltatás-adatok felhasználásával (indikátorok).