MMSZ

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2011 októberében kapcsolódott be a TÁMOP 5.2.1 „Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése” (TÁMOP 5.2.1) kiemelt projekt megvalósításába a főpályázó EMET-tel és az MTA-TK Gyerekesély-kutató Csoporttal konzorciumi partnerségben.

8 leghátrányosabb helyzetű kistérséget (Abaúj-Hegyközi, Barcsi, Bodrogközi, Encsi, Fehérgyarmati, Kadarkúti, Sellyei, Vásárosnaményi) kísérünk annak érdekében, hogy a kistérségekre jutó mintegy félmilliárd forintnyi támogatást a helyi igényeknek és szükségleteknek megfelelően tervezzék s az elnyert támogatást a lehető legmagasabb színvonalon használják fel. A konkrét projekt követése mellett feladatunk elősegíteni azt, hogy a gyerekeket érintő szolgáltatások, programok, kezdeményezések betöltsék funkciójukat, növekedjen, tartalommal töltődjön meg a szolgáltatások közti kommunikáció, ezáltal a helyi szociális ellátó rendszer működőképessé, hatékonyabbá váljon.

Kistérségenként 2 főállású munkatárs van jelen a térségekben, akik kísérik, követik a projektet és a kistérségben a gyerekek helyzetére ható folyamatokat, működéseket. Régiónként 1 mentor fogja össze a kistérségi koordinátorok és animátorok munkáját. Minden kistérségben rendelkezünk egy játékokkal felszerelt kisbusszal. A Mobil Játszótér program segítségével jutunk el a kiemelt program célcsoportjaihoz, a kistérségi gyerekekhez, szülőköz, szakemberekhez, döntéshozókhoz. Így lehetőségünk nyílik a helyi sajátosságokat megismerni, a valóban létező, de sok esetben megbúvó problémagócokat feltérképezni, s azokra konkrét megoldási tervet készíteni a helyi közösséggel együtt, úgy, hogy közben észrevétlenül tanítjuk meg a velünk játszókat felismerni saját lehetőségeiket, s azok kiaknázását. A játék közben s annak végeztével vagy az aktuális munkacsoportokban felhívjuk a figyelmet az általunk felszínre hozott hiányosságokra, s segítő kezet nyújtunk azok orvoslásra.

Feladatunk a helyi szakmai, ágazatközi munkacsoportok szervezése, ösztönzése, a helyi szolgáltatási koordináció fejlesztésének támogatása valamint a helyi gyerekesély és egyéb térségi, települési projektek továbbfejlesztése. Ennek része a pályázatfigyelés, pályázat kiajánlás, annak előkészítésben segítségnyújtás, a kistérségben megvalósuló projektek összekapcsolása, feltérképezése, a civil és önkormányzati megvalósítók és további érintett szereplők összekapcsolása. A kistérségi megvalósítók számára tematikus műhelybeszélgetéseket rendezünk, a szakmai közélet tájékoztatását országos konferenciák keretében tervezzük.

Különböző helyi akciókat indítunk, amik példát mutatnak, egyben mintát is adnak arra, hogyan nyúlhatnak a szakemberek, a közösség a régóta kerülgetett, megoldhatatlannak tűnő problémákhoz, nehéz helyzetekhez. Vannak alapszükségleteket biztosító programjaink (Máltai Orvoscsoport Szűrővizsgálatai és Látás ajándékba program), a problémákba tudást, eszközt hozó, nem feltétlenül többletforrást, de az intézmények és szolgáltatók közötti nagyobb összhangot, koordinációt igénylő programok (Tetű program, Adósságkezelő program, Önkéntes programok) és stabil közösségi, aktív jelenléttel ötvözött programok mint a Szeretetszolgálat által részben vagy egészben működtetett Kadarkúti/ Fügödi közösségi ház. A 2 tartaléklistás kistérséghez legfőképp a helyi akciókon keresztül és kistérségi szolgáltatásfejlesztéssel, koordinációval kapcsolódunk.

Speciális területeinkhez kapcsolódva 2 témában készítettünk akkreditált képzést a programban. A Jelenlét – telepi segítő programok képzés a Szeretetszolgálat telepi szociális és közösségi munkájának tapasztalatain alapuló program, melyet elsősorban a mintegy 40,  II. és III. körös kistérségi gyerekesély projektben létrejött Közösségi Szolgáltató Házban dolgozó munkatársaknak továbbá a telepi szociális munkásoknak szántunk. A kötelező képzések végeztével a leszakadt településrészeken, szegregátumokban közösségi tereket működtető munkatársak képzését és mentorálását is tervezzük.

Másik nagy témánk, a Máltai Játszóterek és a Mobil Játszótér programok tapasztalatait adja át 8 kistérség szakembereinek és önkéntes segítőinek a Játszótéri animátor és koordinátor képzés keretében.