A családok beszállítása a Gyerekházba

Helyzetkép

Veszprém megyében a Somló hegy közelében található Iszkáz. Lakosainak száma 336 fő. A faluban bölcsőde, óvoda, iskola, gyógyszertár, posta nem található.
Oktatási intézményekbe a szomszédos településekre járnak a gyerekek, tömegközlekedést igénybe véve. Körzetünk két védőnője is több települést lát el. A családok többsége hátrányos helyzetű.
Somlószőlős a Somló hegy lábánál fekszik, itt található a másik Gyerekház, melynek vonzáskörzetébe 11 település tartozik. A faluban van óvoda, posta, gyógyszertár, de iskolába a környező falvakba járnak a gyerekek. Bölcsőde itt sincs. A körzethez szintén két védőnő tartozik, ők is több falut látnak el.
A településeken sehol sincs bölcsőde, elvétve találni egy-egy baba-mama klubot, amelyek mindig csak addig működnek, amíg az azt létrehozó agilis édesanya el nem veszíti a motivációját. A kisgyermekes családok számára semmilyen szolgáltatás nem érhető el, amely segítené őket a nevelési nehézségek megoldásában, segítene a gyerekeknek, szülőknek az óvodai, közösségi életre felkészülni. A térségben felmerülő kérdésekre adekvát válasznak tűnt a Biztos Kezdet Gyerekházak létrehozása.
Mindkét mikrotérségre jellemző, hogy a települések között nincs megfelelő közlekedés (a buszok jobbára a munkaidőhöz igazodva járnak a településekről, gyakran egy buszpár reggel, egy másik délután/este), sok családban nincs autó sem. Ennek következtében a családok nem tudnak bejárni a Gyerekházba.
Mivel fontos volt számunkra, hogy a célcsoport számára elérhetővé tegyük a szolgáltatásainkat, meg kellett oldanunk, hogy a segítségünkkel el tudjanak jönni a házainkba. Erre a problémára volt a válaszunk a behordás.

Célcsoport

Az iszkázi körzetben 11 településről, a somlószőlősi körzetből 9 településről sikerült bevonnunk 0-5 éves korú (fókuszálva a 0-3 éves korúakra) gyerekeket nevelő családokat. Sok családlátogatáson vettünk részt mi magunk vagy a védőnőkkel együtt, de nagy örömünkre a családok is hoztak magukkal új családokat.

Cél

Célunk:
– a hátrányos helyzetű családok esélyeinek növelése;
– a 0-5 éves (kiemelten a 0-3 éves) korú gyerekeket nevelő családok bevonása, számukra a Biztos Kezdet program által nyújtott szolgáltatások elérhetőségének biztosítása.

Tevékenység

2012 év végén a szállításra kiírt közbeszerzést egy vállalkozó nyerte el, aki 2013 januárjától 2014. szeptember 30-ig végezte a családok behordását. A szállítás két kisbusszal történt a körzetekben, hiszen elég sok település tartozik egy- egy Gyerekházhoz. Tavaly októbertől van saját buszunk, ami az egyik ház igényeit elégíti ki, míg a másikban továbbra is a vállalkozó végzi ezt a feladatot. A behordásos rendszer nagyon jól működik immár több mint két éve. A kisgyermekes családok számara kényelmes és biztonságos utazást biztosítunk, igényeikhez alkalmazkodunk. A bérelt busz sofőrje tisztelettudó, segítőkész, nagy empátiával rendelkezik. 2013. januártól 2014. szeptemberéig vásárolt szolgáltatás keretében biztosítottuk a szállítást az iszkázi és a somlószőlősi Gyerekházi szolgáltatásainkba egyaránt. 2014. október elsejétől saját 9 személyes kisbuszunkkal történt a szállítás mindkét házba, melyet munkatársunk vezet.
2015. január 1-től önálló a két Gyerekház, aminek következményeként a somlószőlősi ház esetében továbbra is saját buszunkkal történik a szállítás, az iszkázi Gyerekházban pedig ismét a bérelt busszal szállítjuk a családokat.

Eredmények

Ezzel a megoldással azok a családok is igénybe tudják venni a gyerekház szolgáltatásait, akik az egyes gyerekházaktól messzebb laknak és az utazást nem tudnák megoldani. A továbbiakban is ennek megtartására kell törekednünk. A vásárolt szolgáltatás természetesen igen költséges, a saját kisbusszal lényegesen kevesebb költséggel tudjuk megoldani a behordást.
Fontos azonban megjegyezni, hogy a jelenlegi hazai finanszírozásból a behordás költségeit finanszírozni nem lehet, a felmerülő többlet költségeinket a fenntartónk, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat állja. Megoldást jelenthet még a behordás megvalósítására, hogy a gyerekház vonzáskörzetébe tartozó településeken lévő ún. falubuszokat bevonjuk a feladat megoldásába. Tudomásom szerint erre más kistérségekben irányulnak tárgyalások. Ez azonban összehangolt tervezést és nagyon megbízható partnereket igényel, hiszen a szülők bizalmát veszíthetjük el, ha sok a gond a szállítás körül.