Jó gyakorlatok

Szociális Földprogrammal való kapcsolódás

A falusi élet velejárója a kert művelése és a nagy udvaroknak köszönhetően a kisállatok tartása. A mai fiatal szülők sajnos sem otthon, sem az iskolai éveik alatt nem tanulták és tapasztalták meg az önellátás formáit a növénytermesztésben és a kisállattenyésztésben. A Gyerekház konyhakertje, annak gondozása és terményei mintául szolgáltak a családoknak és az érdeklődésük felkeltését ösztönözte.

A lakosság bevonása a közösségi ház működtetésébe Nagyecseden

Nagyecsed nyugati szegregátumában lévő Közösségi és szolgáltató tér dolgozóinak a célja Közösségi kezdeményezések támogatása, szervezett közösségi programokkal a gyerekek és a szülők közösségi élményhez juttatása, egymást erősítő közösségé kovácsolása.
Az elsődleges cél az volt, hogy megismerjék, feltárják a közösség problémáit, hogy a közösségi ház szolgáltatásit ennek megfelelően alakítsák ki. Cél volt, hogy a felmérés alkalmával a találkozásokat a korrekt tájékoztatásra is felhasználják a leendő szolgáltatásokról. Ez is egy közvetlen helyi jelenlét volt, ami által már kapcsolatot alakítottak, információt adtak, illetve az előítéletek is csökkentek a házzal kapcsolatban.