Jó gyakorlatok

Együttműködés a drogambulanciával

A program célja, hogy hatékonyan adjon át aktuális, pontos információkat a szülőknek; a szülők megerősítést kapjanak szülői szerepükben; a szülőkben alakuljon ki az igény, hogy életvitelükön pozitív irányba változtassanak.

Pedagógiai szolgáltatás hozzáférésének biztosítása

A Sarkadi Kistérségben általános problémaként jelentkezik a nevelési-oktatási intézményekben a segítő szakemberek hiánya (gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, logopédus, pszichológus). Így olyan ellátási formát kellett keressünk, amelyben minél több esetben saját erőből oldjuk meg az ellátást.